common-new.jpg

Jeev Milkha Singh has won 14 Tour titles in over three Tours — four on the European Tour, six on the Asian Tour and four on the Japanese Tour.